skip to Main Content

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSB


Mandag 24. juni kl. 17.00 – dørene åbnes 10 min. før

Sted: Valdemarsgade 4 – salen på 1. sal (indgang ved stentrappen)

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til ændringer af vedtægt:

Paragraf 9: Dagsorden for den ordinære generalforsamling
6) Valg

a. af 5–9 medlemmer af bestyrelsen – ændres til
af 5–7 medlemmer af bestyrelsen

Paragraf 11: Bestyrelsen
Stk 2; Bestyrelsen består af 5–9 medlemmer og konstituerer sig med en formand og kasserer – ændres til

Bestyrelsen består af 5–7 medlemmer og konstituerer sig med en
formand og kasserer.

4. Supplerende valg af medlemmer til SSBs bestyrelse.
5. Evt.

Vær opmærksom på at man jf. SSBs vedtægter, for at have stemmeret på generalforsamlingen og være valgbar, skal være:

  • medlem af SSB og fyldt 15 år eller forælder til et medlem yngre end 15 år – dog kun én stemme per medlemskab – medlemmet skal være ajour med kontingentbetaling og have været medlem mindst en måned.
  • aktiv frivillig på kontrakt med mere end 1 års anciennitet i foreningen.

Vel mødt
SSBs bestyrelse

Back To Top