Generalforsamling

SSB generalforsamling 25. april 2018

SSB afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. april – kl. 17.00 – Valdemarsgade 4, 1. sal.
OBS ! Det foregår IKKE på Idrætsfabrikken.

 

Vi håber på, at se rigtig mange medlemmer og- eller forældre til medlemmer.

Hos SSB er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges et formandskab på 5 – 9 medlemmer for et år af gangen. Formandskabet konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formandskabet udgør den daglige ledelse samt den besluttende myndighed mellem generalforsamlinger.

I år vil Jakob Juhl Pedersen, som er direktør for DGI Storkøbenhavn, holde et oplæg om det udviklings forløb DGI og SSB har været igennem de seneste måneder.

Program:

17.00 – 18.00 – oplæg og debat ved Jakob Juhl Pedersen.

18.00 – 18.30 – pause m. sandwich, kaffe og te.

18.30 – 20.00

Dagsorden:

-Valg af dirigent

-Valg af referent

-Formandens beretning

-Regnskab

-Indkomne forslag

-Valg

-Fremtidigt arbejde

-Budget

-Eventuelt

Indkomne forslag bedes sendt til ssb@ssb-sport.dk eller medbringes skriftligt.

Læs beretningen for 2017 her

Se regnskabet for 2017 her

Vel mødt ! Vi glæder os til at se jer !