skip to Main Content

Formandskabet mødes første tirsdag i hver måned med en standarddagsorden:

  • Godkendelse af dagsorden
  • Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Meddelelser fra formand
  • Meddelelser fra kontor
  • Økonomi

Dagsordenen suppleres ift. det enkelte møde med aktuelle sager/punkter – såfremt et medlem ønsker at få en sag behandlet på mødet kontaktes kontoret der sørger for at dagsordenen opdateres og formandskabet orienteres.

Formandskabsmøder

2024

Formandskabsmøde d. 5. marts 2024

Formandskabsmøde d. 6. februar 2024

Formandskabsmøde d. 9. januar 2024

2023

Formandskabsmøde d. 5. december 2023

Formandskabsmøde d. 21. november 2023

Formandskabsmøde d. 13. juni 2023

Formandskabsmøde d. 2. maj 2023

Formandskabsmøde d. 14. marts 2023

Formandskabsmøde d. 7. februar 2023

Formandskabsmøde d. 10. januar 2023

Generalforsamling

2023

2022

2020

Vedtægter med ændring fra generalforsamling den 2. okt. 2020

Formandens beretning

2022

2021

Regnskab

2022

2021

Back To Top